Föräldrainformation

Folder från skolverket som ger intressant läsning om förskolevärlden.

Förskolan är till för ditt barn

 

Andra viktiga länkar för er som har barn hos oss på förskolan.

Läroplan för förskolan

Allmänna råd för förskolan