Tema/Projekt

Vi jobbar efter ett tema/projekt varje termin, upptill detta har vi alltid ett fortgående projekt med årstider och våra traditioner.

Just nu fokuserar vi på teknik, språk och digitala hjälpmedel. Detta är områden som våra barn visat stort intresse för och vi kommer att jobba med detta så länge barnen vill, förhoppningsvis ett bra tag framöver=)

Barnen är indelade efter mognad, intresse och till viss del ålder. Vi kommer att arbeta i flera smågrupper med en eller två pedagoger i varje grupp. Mycket dokumenteras och delas med er föräldrar på Pluttra.

jajanejnej-01