Utevistelse

IMG_1186

På vår förskola lägger vi stor vikt på utevistelse. Vi är ute varje förmiddag och ofta även på eftermiddagen och våra minsta barn sover ute i sina egna vagnar.
Ett par gånger i veckan går vi till skogen, lekplatsen, skidbacken, biblioteket eller papperssamlingen.
fghj-01