Inskolning

Syftet med inskolningen är:

Att lägga grunden för en bra relation mellan personal och barn/föräldrar.
Att barn/föräldrar ska känna sig trygga.
Föräldrarna får en chans att lära känna andra barn och lokalerna och även få se vår verksamhet.

För att varje stund skall vara rolig har vi korta dagar under inskolningen. Efterhand ökar vi tiderna och när barnet känns moget börjar föräldern lämna så smått. Detta sker i samråd mellan inskolningspedagog och föräldrar.

erty-01