vi på dalshalls förskola

Rektor

Malin Svensson

förskollärare/köansvarig

maria bergén forsberg

barnskötare

anton holmer

kokerska

ann-sofie andersson

barnskötare

jessica Meldegren bergman

förskollärare

ingela eriksson

barnskötare

Alva Christiansson